Nowe przepisy dotyczące likwidacji grobów

02 grudnia 2022

redakcja eCmentarze.pl

Projekt ustawy o cmentarzach przewiduje nowe zasady likwidacji grobów.

 

Dlaczego wprowadzamy nowe zasady na cmentarzach?

 

W obecnie obowiązującej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku kwestia likwidacji grobów jest bardzo ogólnikowo opisana. Chcemy, aby te przepisy były przejrzyste i jednolicie stosowane w całym kraju - podkreślił Wojciech Labuda - pełnomocnik premiera do spraw ochrony miejsc pamięci.

 

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku, dlatego powinna zostać przyjęta przez rząd do końca bieżącego roku. Jeśli tak się stanie, ustawa z 1959 roku zostanie uchylona.

 

 

Zmiana na lepsze?

 

Przede wszystkim ustawa ma na celu łatwiejszy dostęp do informacji, zarówno na poziomie administracyjnym, jak i osobistym. Krytyczną zmianą jest więc dostępność informacji o terminie opłacenia i możliwości likwidacji grobu. Dane takie najłatwiej zapisywać w systemach elektronicznych, z uwagi na automatyczne aktualizowanie terminów i powiadomienia o kończącej się dzierżawie.

 

Wojciech Labuda zaznaczył, że nowa ustawa zapewni odpowiednio długie przedziały czasowe związane z likwidacją grobów. Groby będą mogły zostać przeznaczone do likwidacji najwcześniej po upływie dwudziestu lat od ostatniego pochówku i wygaśnięciu prawa do grobu. Dotyczyć to będzie również grobów murowanych, w których można pochować więcej niż jedną osobę. Obecnie nie można ich likwidować niezależnie od ich stanu ani od tego, czy ktoś się nimi opiekuje. Zmianę w tym zakresie od dawna postulowali zarządcy cmentarzy. Zasady likwidacji będą więc takie same, niezależnie od techniki budowy grobu.

 

 

Jak będzie przebiegał proces likwidacji grobu?

 

Właściciel cmentarza, który będzie chciał zlikwidować grób, zobowiązany będzie wykonać szereg czynności. - Na rok przed planowanym terminem likwidacji powinien oznaczyć w księgach cmentarnych, że dany grób jest przeznaczony do likwidacji, ale też umieścić taką informację, np. w formie tabliczki na samym grobie i, jeżeli posiada dane kontaktowe dysponentów grobów, również ich poinformować. Czynności administracyjne znacznie ułatwi elektroniczny system inwentaryzacji cmentarza, zwłaszcza dzięki szybkiej wyszukiwarce danych kontaktowych. Ponadto oferowany przez nas system będzie również kompatybilny z powstającą publiczną bazą danych.

 

Od momentu, gdy właściciel wypełni te zadania, bliscy zmarłego lub każdy inny zainteresowany będzie miał rok, aby wnieść sprzeciw wobec likwidacji. - Jeśli nikt się w tym czasie nie zgłosi, grób będzie mógł zostać zlikwidowany.

 

 

Likwidacji nie będą podlegały groby wojenne czy zabytkowe.

 

Zasadą ma być przedłużanie prawa do grobu co 20 lat. - Na cmentarzach komunalnych, podobnie jak obecnie, będzie to związane z wniesieniem opłaty, natomiast w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych będzie to zależne od zasad ustanowionych przez danego zarządcę cmentarza - podkreślił pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci.

 

likwidacja grobów to czynność nieodwracalna, dlatego powinna odbywać się na jasnych zasadach i po wykonaniu przez właściciela cmentarza szeregu czynności informacyjnych - tak, żeby żaden grób, którym jeszcze ktoś chce się opiekować, ani też żaden grób osoby zasłużonej, nie został zlikwidowany - podsumował Wojciech Labuda.

 

 

Obowiązkowe księgi elektroniczne?

 

W przypadku wieloosobowych grobów murowanych powstałych przed wejściem w życie nowej ustawy, likwidacja będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu do centralnej bazy danych. Ze względu na to prowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych będzie obowiązkowe. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą systemu elektronicznej ewidencji cmentarza i wprowadzania danych. Wcześniejsze rozpoczęcie pracy nad digitalizacją ksiąg cmentarnych może zapewnić łatwiejsze przejście na systemy elektroniczne zgodne z nową ustawą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą elektronicznej księgi grobów!