1 Czerwca 2023 - Nowa Ustawa

29 2023

redakcja eCmentarze.pl

Zmiana przepisów w 2023

 

Nowa ustawa o cmentarzach, której projekt zatwierdzony został przez rząd w 2022 roku, ma wejść w życie z początkiem czerwca 2023. Wprowadzi ona wiele zmian w funkcjonowaniu cmentarzy oraz sposobie ich użytkowania. Ustawa ta ma na celu ujednolicenie i ułatwienie procedur związanych z pochówkami, a także zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego. Nowa regulacja zastąpi ustawę z 1959 roku, która została uznana za przestarzałą i nieadekwatną do obecnej sytuacji.

 

Baza danych o grobach, elektroniczna karta zgonu, instytucja koronera - to niektóre rozwiązania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Potrzebujemy nowego prawa, które będzie odpowiadało współczesnym wyzwaniom. Przez ponad pół wieku tym tematem się właściwie nie zajmowano - powiedział Polskiej Agencji Prasowej pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda. Zapewnił, że zmiana nie będzie „rewolucją obyczajową”, choć przewiduje rewolucyjne zmiany w obszarze cyfryzacji. „Naszym celem jest to, aby cały proces – od momentu zgonu aż po pochówek – mógł być realizowany elektronicznie” – wyjaśnił. 

 

Co usprawni nowa ustawa?

 

Dzięki cyfryzacji całego procesu pochówku, a co za tym idzie całej dokumentacji, procesy administracyjne związane z chowaniem zmarłych i miejscami pamięci będą mogly przebiegać znacznie sprawniej. Nie będzie już papierowej karty zgonu. Lekarz będzie wystawiał ją elektronicznie. Dane z karty zgonu będą automatycznie trafiać do państwowych rejestrów.

 

Podobnie jak w przypadku e-recepty, bliski zmarłego otrzymywać będzie numer karty zgonu. To bardzo uprości obsługę administracyjną. Poszczególne instytucje będą miały dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne dla ich działań – podkreślił pełnomocnik.

 

Baza danych osób pochowanych będzie dostępna online. Znajdą się w niej mapy cmentarzy, informacje o lokalizacji grobów i osobach pochowanych, a także inne dodatkowe dane ważne dla obywateli, w tym termin, do którego grób jest opłacony. Coraz większa liczba właścicieli cmentarzy udostępnia mapy i informacje o osobach pochowanych, ale nadal są to wyjątki. Chcemy, żeby to stało się standardem, dlatego cyfryzacja cmentarzy stanie się obowiązkowa – powiedział Labuda. 

 

Zgodnie z założeniami ustawy działa system eCmentarz. Nie tylko udostępnimy mapy cmentarzy, nasz system pozwala też na wyszukanie pochowanego i pokazanie dokładnej lokalizacji grobu na mapie, co ułatwi jego odnalezienie. Ponadto system zawiera automatyczne przypomnienia o opłatach, oraz dane dysponentów grobu.

 

Cyfryzacja będzie obowiązkowa

 

Powstanie więc elektroniczny rejestr cmentarzy, do którego właściciele powinni dołączyć w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Więcej czasu będzie na uzupełnienie informacji o grobach i przekazanie ich do centralnej bazy danych. W tym przypadku przewidujemy czteroletnią vacatio legis. Chcemy, żeby od 1 stycznia 2026 roku ten system w pełni funkcjonował i możliwie wszystkie cmentarze znalazły się w bazie – przekazał pełnomocnik. 

 

Rozpocznij elekronizację swojego cmentarza już dzisiaj, z pomocą eCmentarza.