Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Karol Kubis

10.08.1987

-

10.08.1987

Tomasz Adamczyk

30.09.1988

29.11.1988

30.09.1988

29.11.1988

Helena Tomala

06.03.1945

26.10.2003

Rafał Tomala

18.06.1945

21.04.2012

06.03.1945

18.06.1945

26.10.2003

21.04.2012

Karol Tomala

05.01.1980

20.02.1992

05.01.1980

20.02.1992

Weronika Kandziora

26.06.1996

03.12.1996

26.06.1996

03.12.1996

Jacek Żymełka

13.11.1984

07.08.2000

13.11.1984

07.08.2000

Henryk Nocoń

02.02.1938

16.05.2018

02.02.1938

16.05.2018

Józef Promny

08.09.1948

07.04.2020

08.09.1948

07.04.2020

Ludwik Gabor

19.08.1915

09.12.1991

19.08.1915

09.12.1991

Leszek Mucha

04.06.1964

15.08.1983

04.06.1964

15.08.1983

Jerzy Swoboda

23.04.1910

29.06.1994

Elżbieta Swoboda

22.10.1924

09.12.1999

23.04.1910

22.10.1924

29.06.1994

09.12.1999

Ludwik Kisiel

23.08.1925

15.08.1994

Otylia Kisiel

19.02.1930

30.09.2013

23.08.1925

19.02.1930

15.08.1994

30.09.2013

Joachim Pyka

1930

22.12.1995

Krystyna Skrzydeł

07.01.1956

12.07.2005

1930

07.01.1956

22.12.1995

12.07.2005

Maria Swoboda

30.11.1913

03.01.1996

Jan Swoboda

23.06.1908

18.11.1997

30.11.1913

23.06.1908

03.01.1996

18.11.1997

Józef Mikos

15.03.1940

19.08.1996

Gertruda Mikos

16.01.2021

20.02.2021

15.03.1940

16.01.2021

19.08.1996

20.02.2021

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kubis Karol

10.08.1987

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.08.1987

Status:
Pochowany:

Adamczyk Tomasz

30.09.1988

29.11.1988

Data urodzenia:

30.09.1988

Data śmierci:

29.11.1988

Status:
Pochowany:

Tomala Helena

06.03.1945

26.10.2003

Tomala Rafał

18.06.1945

21.04.2012

Data urodzenia:

06.03.1945

18.06.1945

Data śmierci:

26.10.2003

21.04.2012

Status:
Pochowany:

Tomala Karol

05.01.1980

20.02.1992

Data urodzenia:

05.01.1980

Data śmierci:

20.02.1992

Status:
Pochowany:

Kandziora Weronika

26.06.1996

03.12.1996

Data urodzenia:

26.06.1996

Data śmierci:

03.12.1996

Status:
Pochowany:

Żymełka Jacek

13.11.1984

07.08.2000

Data urodzenia:

13.11.1984

Data śmierci:

07.08.2000

Status:
Pochowany:

Nocoń Henryk

02.02.1938

16.05.2018

Data urodzenia:

02.02.1938

Data śmierci:

16.05.2018

Status:
Pochowany:

Promny Józef

08.09.1948

07.04.2020

Data urodzenia:

08.09.1948

Data śmierci:

07.04.2020

Status:
Pochowany:

Gabor Ludwik

19.08.1915

09.12.1991

Data urodzenia:

19.08.1915

Data śmierci:

09.12.1991

Status:
Pochowany:

Mucha Leszek

04.06.1964

15.08.1983

Data urodzenia:

04.06.1964

Data śmierci:

15.08.1983

Status:
Pochowany:

Swoboda Jerzy

23.04.1910

29.06.1994

Swoboda Elżbieta

22.10.1924

09.12.1999

Data urodzenia:

23.04.1910

22.10.1924

Data śmierci:

29.06.1994

09.12.1999

Status:
Pochowany:

Kisiel Ludwik

23.08.1925

15.08.1994

Kisiel Otylia

19.02.1930

30.09.2013

Data urodzenia:

23.08.1925

19.02.1930

Data śmierci:

15.08.1994

30.09.2013

Status:
Pochowany:

Pyka Joachim

1930

22.12.1995

Skrzydeł Krystyna

07.01.1956

12.07.2005

Data urodzenia:

1930

07.01.1956

Data śmierci:

22.12.1995

12.07.2005

Status:
Pochowany:

Swoboda Maria

30.11.1913

03.01.1996

Swoboda Jan

23.06.1908

18.11.1997

Data urodzenia:

30.11.1913

23.06.1908

Data śmierci:

03.01.1996

18.11.1997

Status:
Pochowany:

Mikos Józef

15.03.1940

19.08.1996

Mikos Gertruda

16.01.2021

20.02.2021

Data urodzenia:

15.03.1940

16.01.2021

Data śmierci:

19.08.1996

20.02.2021

Status: