Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Elfryda Szołtysek

23.04.1932

16.02.2010

23.04.1932

16.02.2010

Alfons Szołtysek

02.04.1928

22.05.1990

02.04.1928

22.05.1990

Benedykt Szołtysek

06.02.1957

12.07.2012

06.02.1957

12.07.2012

Aniela Wojciechowska

02.08.1931

14.12.2019

02.08.1931

14.12.2019

Ryszard Wojciechowski

05.02.1930

28.02.1991

05.02.1930

28.02.1991

Ernestyna Skorupka

16.08.1942

07.06.2010

16.08.1942

07.06.2010

Aleksander Skorupka

12.07.1940

12.08.1991

12.07.1940

12.08.1991

Jan Skorupka

27.01.1962

26.01.2020

27.01.1962

26.01.2020