Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Hania Długosz

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

Jan Hanslik

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

Krystyna Szołtysek

05.11.1953

07.01.1954

05.11.1953

07.01.1954

Igor Marcisz

25.11.2009

17.12.2009

25.11.2009

17.12.2009

Katarzyna Kulka

24.09.1877

13.03.1970

24.09.1877

13.03.1970

Henryk Stanik

09.12.1933

28.03.2003

09.12.1933

28.03.2003

Bogdan Stanik

25.08.1960

22.07.1981

25.08.1960

22.07.1981

Amalia Stanik

02.03.1935

26.04.2021

02.03.1935

26.04.2021

Piotruś Czapelka

29.06.1953

13.05.1960

29.06.1953

13.05.1960

Barbara Mikusz

12.09.1961

27.01.1965

12.09.1961

27.01.1965

Eugeniusz Kubica

08.03.1966

21.02.2018

08.03.1966

21.02.2018

Aleksandra Grzywok

29.07.1976

26.01.1977

29.07.1976

26.01.1977

Artur Grzywok

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

Jarosław Stanik

24.08.1979

-

24.08.1979

Janusz Stanik

09.02.1981

-

09.02.1981

Dominik Zaremba

26.12.1985

26.12.1985

26.12.1985

26.12.1985

Filp Rejmontowicz

16.02.1987

17.02.1987

16.02.1987

17.02.1987