Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Hania Długosz

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

Jan Hanslik

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

Krystyna Szołtysek

05.11.1953

07.01.1954

05.11.1953

07.01.1954

Igor Marcisz

25.11.2009

17.12.2009

25.11.2009

17.12.2009

Katarzyna Kulka

24.09.1877

13.03.1970

24.09.1877

13.03.1970

Henryk Stanik

09.12.1933

28.03.2003

Bogdan Stanik

25.08.1960

22.07.1981

Amalia Stanik

02.03.1935

26.04.2021

09.12.1933

25.08.1960

02.03.1935

28.03.2003

22.07.1981

26.04.2021

Piotruś Czapelka

29.06.1953

13.05.1960

29.06.1953

13.05.1960

Barbara Mikusz

12.09.1961

27.01.1965

12.09.1961

27.01.1965

Eugeniusz Kubica

08.03.1966

21.02.2018

08.03.1966

21.02.2018

Aleksandra Grzywok

29.07.1976

26.01.1977

29.07.1976

26.01.1977

Artur Grzywok

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

Janusz Stanik

09.02.1981

Jarosław Stanik

24.08.1979

-

-

09.02.1981

24.08.1979

Dominik Zaremba

26.12.1985

26.12.1985

26.12.1985

26.12.1985

Filp Rejmontowicz

16.02.1987

17.02.1987

16.02.1987

17.02.1987

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Długosz Hania

22.05.2009

22.05.2009

Data urodzenia:

22.05.2009

Data śmierci:

22.05.2009

Status:
Pochowany:

Hanslik Jan

18.12.1970

18.12.1970

Data urodzenia:

18.12.1970

Data śmierci:

18.12.1970

Status:
Pochowany:

Szołtysek Krystyna

05.11.1953

07.01.1954

Data urodzenia:

05.11.1953

Data śmierci:

07.01.1954

Status:
Pochowany:

Marcisz Igor

25.11.2009

17.12.2009

Data urodzenia:

25.11.2009

Data śmierci:

17.12.2009

Status:
Pochowany:

Kulka Katarzyna

24.09.1877

13.03.1970

Data urodzenia:

24.09.1877

Data śmierci:

13.03.1970

Status:
Pochowany:

Stanik Henryk

09.12.1933

28.03.2003

Stanik Bogdan

25.08.1960

22.07.1981

Stanik Amalia

02.03.1935

26.04.2021

Data urodzenia:

09.12.1933

25.08.1960

02.03.1935

Data śmierci:

28.03.2003

22.07.1981

26.04.2021

Status:
Pochowany:

Czapelka Piotruś

29.06.1953

13.05.1960

Data urodzenia:

29.06.1953

Data śmierci:

13.05.1960

Status:
Pochowany:

Mikusz Barbara

12.09.1961

27.01.1965

Data urodzenia:

12.09.1961

Data śmierci:

27.01.1965

Status:
Pochowany:

Kubica Eugeniusz

08.03.1966

21.02.2018

Data urodzenia:

08.03.1966

Data śmierci:

21.02.2018

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Grzywok Aleksandra

29.07.1976

26.01.1977

Data urodzenia:

29.07.1976

Data śmierci:

26.01.1977

Status:
Pochowany:

Grzywok Artur

02.12.2020

02.12.2020

Data urodzenia:

02.12.2020

Data śmierci:

02.12.2020

Status:
Pochowany:

Stanik Janusz

09.02.1981

Stanik Jarosław

24.08.1979

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.02.1981

24.08.1979

Status:
Pochowany:

Zaremba Dominik

26.12.1985

26.12.1985

Data urodzenia:

26.12.1985

Data śmierci:

26.12.1985

Status:
Pochowany:

Rejmontowicz Filp

16.02.1987

17.02.1987

Data urodzenia:

16.02.1987

Data śmierci:

17.02.1987

Status: