Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Hania Długosz

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

22.05.2009

Jan Hanslik

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

18.12.1970

Krystyna Szołtysek

05.11.1953

07.01.1954

05.11.1953

07.01.1954

Igor Marcisz

25.11.2009

17.12.2009

25.11.2009

17.12.2009

Katarzyna Kulka

24.09.1877

13.03.1970

24.09.1877

13.03.1970

Henryk Stanik

09.12.1933

28.03.2003

Bogdan Stanik

25.08.1960

22.07.1981

Amalia Stanik

02.03.1935

26.04.2021

09.12.1933

25.08.1960

02.03.1935

28.03.2003

22.07.1981

26.04.2021

Piotruś Czapelka

29.06.1953

13.05.1960

29.06.1953

13.05.1960

Barbara Mikusz

12.09.1961

27.01.1965

12.09.1961

27.01.1965

Eugeniusz Kubica

08.03.1966

21.02.2018

08.03.1966

21.02.2018

Aleksandra Grzywok

29.07.1976

26.01.1977

29.07.1976

26.01.1977

Artur Grzywok

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Hania Długosz

22.05.2009

22.05.2009

Data urodzenia:

22.05.2009

Data śmierci:

22.05.2009

Pochowany:

Jan Hanslik

18.12.1970

18.12.1970

Data urodzenia:

18.12.1970

Data śmierci:

18.12.1970

Pochowany:

Krystyna Szołtysek

05.11.1953

07.01.1954

Data urodzenia:

05.11.1953

Data śmierci:

07.01.1954

Pochowany:

Igor Marcisz

25.11.2009

17.12.2009

Data urodzenia:

25.11.2009

Data śmierci:

17.12.2009

Pochowany:

Katarzyna Kulka

24.09.1877

13.03.1970

Data urodzenia:

24.09.1877

Data śmierci:

13.03.1970

Pochowany:

Henryk Stanik

09.12.1933

28.03.2003

Data urodzenia:

09.12.1933

Data śmierci:

28.03.2003

Pochowany:

Bogdan Stanik

25.08.1960

22.07.1981

Data urodzenia:

25.08.1960

Data śmierci:

22.07.1981

Pochowany:

Amalia Stanik

02.03.1935

26.04.2021

Data urodzenia:

02.03.1935

Data śmierci:

26.04.2021

Pochowany:

Piotruś Czapelka

29.06.1953

13.05.1960

Data urodzenia:

29.06.1953

Data śmierci:

13.05.1960

Pochowany:

Barbara Mikusz

12.09.1961

27.01.1965

Data urodzenia:

12.09.1961

Data śmierci:

27.01.1965

Pochowany:

Eugeniusz Kubica

08.03.1966

21.02.2018

Data urodzenia:

08.03.1966

Data śmierci:

21.02.2018

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Aleksandra Grzywok

29.07.1976

26.01.1977

Data urodzenia:

29.07.1976

Data śmierci:

26.01.1977

Pochowany:

Artur Grzywok

02.12.2020

02.12.2020

Data urodzenia:

02.12.2020

Data śmierci:

02.12.2020