RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Teresa

Głuchaczewska

12. rocznica

19.07.2012

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Gero Jerzy

Priebe

28. rocznica

19.07.1996

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Klara

Krause

44. rocznica

19.07.1980

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Leon

Geynowa

51. rocznica

19.07.1973

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Anna

Klahs

7. rocznica

20.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stefan

Kużel

23. rocznica

20.07.2001

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Koepen

33. rocznica

20.07.1991

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józef

Adamek

44. rocznica

20.07.1980

JEZU, UFAM TOBIE