RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Stefania

Graczyk

46. rocznica

17.04.1978

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Walerian

Krupiński

4. rocznica

18.04.2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Chojnacki

17. rocznica

18.04.2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Krysztofowicz

22. rocznica

18.04.2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Krzemińska

32. rocznica

18.04.1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Tomczak

57. rocznica

18.04.1967

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Michał

Buczek

79. rocznica

18.04.1945

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Karol

Napieraj

21. rocznica

19.04.2003

JEZU, UFAM TOBIE