RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Krystyna

Rutkowska

5. rocznica

22.07.2019

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Krzysztof

Kowalski

38. rocznica

22.07.1986

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

MIrosława

Zelek

3. rocznica

24.07.2021

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Mieczysław

Dorabiała

13. rocznica

24.07.2011

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Tomasz

Bednarek

15. rocznica

24.07.2009

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Tadeusz

Urbankiewicz

20. rocznica

24.07.2004

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Krystyna

Zalewska

6. rocznica

25.07.2018

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Zofia

Jałkiewicz

7. rocznica

25.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE