Styczeń

Ś.P.

Helena

Niemczyk

2. rocznica

02-01-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Paweł

Stec

26. rocznica

02-01-1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Hap

9. rocznica

06-01-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Gardzina

19. rocznica

06-01-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adam

Stefanik

2. rocznica

08-01-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimiera

Bachta

9. rocznica

09-01-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Mijal

13. rocznica

09-01-2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Jedziniak

23. rocznica

10-01-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Stec

14. rocznica

12-01-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysława

Gacek

6. rocznica

14-01-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Zacharyga

22. rocznica

14-01-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Antonina

Biernat

19. rocznica

15-01-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adela

Piękoś

8. rocznica

18-01-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Andrzej

Surowiec

16. rocznica

20-01-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Minior

12. rocznica

21-01-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krzysztof

Stefanik

20. rocznica

22-01-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Matusz

29. rocznica

23-01-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Edward

Binkowicz

29. rocznica

23-01-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Knap

1. rocznica

25-01-2022

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Gałuszka

6. rocznica

27-01-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Gajda

11. rocznica

27-01-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Górnicki

2. rocznica

28-01-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Pasterczyk

11. rocznica

28-01-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Orszak

16. rocznica

28-01-2007

JEZU, UFAM TOBIE