RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Tadeusz

Pasterczyk

30. rocznica

19.07.1994

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Anna

Lubaś

6. rocznica

20.07.2018

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Tadeusz

Kliś

22. rocznica

24.07.2002

JEZU, UFAM TOBIE