Wyszukaj grób

Ś.P. Ks. Edward Niewiarowski

Data urodzin: 1935

Data śmierci: 24.04.1980

Żył(a) 45 lat

Ś.P. Wacław Niewiarowski

Data urodzin: 1885

Data śmierci: 18.02.1977

Żył(a) 92 lata

Ś.P. Karol Niewiarowski

Data urodzin: 1929

Data śmierci: 03.02.2020

Żył(a) 91 lat

Ś.P. Maria Niewiarowska

Data urodzin: 1918

Data śmierci: 03.03.2004

Żył(a) 86 lat

Ś.P. Helena Niewiarowska

Data urodzin: 1892

Data śmierci: 18.03.1955

Żył(a) 63 lata