Wyszukaj grób

Informacje o cmentarzu

Od wieków chrześcijanie starali się wypełniać jeden ze swoich podstawowych obowiązków „umarłych pogrzebać”. 

W najdawniejszych czasach zmarłych chowano przy każdej wsi. Dopiero później starano się wybrać jedno miejsce pochówku dla wszystkich parafian. Doczesne szczątki składano niekiedy w podziemiach kościołów. Co jakiś czas wyprzątano tylko stare kości aby zrobić miejsce na nowe pochówki. W Ostrożanach w kościele grób pod kaplicą różańcową ufundował kasztelan Aleksander Radziszewski w 1661 r. i tam został pochowany. W 1713 r. w tym miejscu złożono także ciało kasztelana nakielskiego Jana Gembickiego kolatora tutejszego kościoła. O innych pochówkach na razie nic nie wiadomo. Główny cmentarz grzebalny był jednak położony wokół kościoła. Tutaj grzebano zmarłych parafian. Cmentarz przykościelny był ogrodzony częściowo parkanem z kamienia a częściowo drzewem. Jeszcze niedawno przy prowadzeniu prac przy kościele, podczas wykopów natrafiono na szczątki kości pogrzebanych tutaj. Jednak już w inwentarzu z 1744 r. zawarta jest wzmianka o cmentarzu położonym trzy mile od wsi, w lesie. Raczej nie był to obecny cmentarz. Nie wiadomo też dokładnie na którym cmentarzu w 1723 r. Mateusz Siekierka postawił kaplicę cmentarną.

 

Sytuacja zmieniła się po III rozbiorze Polski. Prusacy zakazali grzebania zmarłych w kościele oraz na cmentarzu przykościelnym, kierując się względami sanitarnymi. Polecili wyznaczyć nowe miejsce na cmentarz. Plac pod nowy cmentarz, na wschód od kościoła przy drodze do Stadnik przekazał parafii nieodpłatnie dziedzic Ostrożan Jakub Ciecierski (zm. w 1801 r.) lub też może jego syn Dominik. W każdym razie nowy cmentarz jest już w 1806 roku. Kosztem Ciecierskich wykonana została również główna brama na cmentarz, która stoi do dziś, oraz ogrodzenie z kamienia szczepanego. Cmentarz ten miał wymiary 108 metrów długości i 66 szerokości.

 

W 1934 roku ksiądz Auder z parafianami dokonali powiększenia cmentarza w kierunku zachodnim. Także na starym cmentarzu wytyczono główną aleję prowadzącą od bramy wejściowej, oraz odnowiono samą bramę. Nowy cmentarz ogrodzono murem z pustaków. Po powiększeniu cały cmentarz ma wymiary 123 metry długości (wzdłuż drogi) i 108 szerokości. Tadeusz Ciecierski ostatni właściciel Ostrożan przed wojną, rozpoczął budowę kaplicy cmentarnej. W jej podziemiach miał być grobowiec rodzinny Ciecierskich. W 1935 r. pochowano tutaj Stefana Ciecierskiego i jego żonę Marię z Dernałowiczów, rodziców Tadeusza. Niestety wybuch wojny przerwał zamiary dokończenia kaplicy. Ukończony został tylko grób oraz fundamenty. Podczas wojny służył on także jako schronienie partyzantom. W listopadzie 1997 roku w grobowcu złożono urnę z prochami Antoniego Ciecierskiego, sprowadzoną z Anglii. Cmentarz grzebalny został częściowo ogrodzony nowymi pustakami za ks. Barszczewskiego. W 1996 r. staraniem ks. Maksimiuka odnowiono bramę cmentarną oraz wykonano nowe ogrodzenie z kamienia od strony drogi.

Galeria