Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Władysław Zawadzki

1900

28.06.1947

1900

28.06.1947

Franciszka Zawadzka

1905

21.10.1980

1905

21.10.1980

Tadeusz Lepiński

1937

28.01.2017

1937

28.01.2017

Franciszek Mazur

1930

29.03.1996

1930

29.03.1996

Aleksandra Mazur

1929

27.01.1998

1929

27.01.1998

Józef Niewiarowski

1895

30.03.1984

1895

30.03.1984

Jan Niewiarowski

1928

11.06.2007

1928

11.06.2007

Franciszek Niewiarowski

1904

22.03.1991

1904

22.03.1991

Jakub Gogołek

08.02.1923

-

08.02.1923

Justyna Gogołek

02.05.1924

-

02.05.1924

Jan Jaszczołt

-

-

Zofia Jaszczołt

-

-

Jakub Jaszczołt

-

-

Marianna Borzym

-

-

Szymon Jaszczołt

-

-

Helena Jaszczołt

-

-

Wojciech Jaszczołt

-

-

Zofia Borzym

-

-

Stanisław Jaszczołt

-

-

Anastazja Kryńska

-

-

Wincenty Jaszczołt

1845

-

1845

Aniela Rybałtowska

-

-

Jan Jaszczołt

1817

-

1817

Marianna Żero

-

-

Paulina Podgórska

1902

28.12.1942

1902

28.12.1942

Władysława Jaszczołt

-

-

Klara Jaszczołt

1912

30.01.1998

1912

30.01.1998

Czesław Jaszczołt

1946

19.10.1951

1946

19.10.1951

Wacława Mazur

1900

28.11.1976

1900

28.11.1976

Stanisław Mazur

1900

30.05.1977

1900

30.05.1977

Zdzisław Twarowski

1940

25.05.2000

1940

25.05.2000

Krystyna Twarowska

1950

30.12.2018

1950

30.12.2018

Rodzina Boguszewskich

-

-

Rodzina Kryńskich

-

-

Antoni Kryński

04.04.1956

23.03.2024

04.04.1956

23.03.2024

Marianna Skowrońska

1908

19.04.1985

1908

19.04.1985

Wincenty Skowroński

1903

20.04.1998

1903

20.04.1998

Wiesław Kosiński

1960

14.10.1982

1960

14.10.1982