RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Melania

Morawa-Sęk

4. rocznica

08-08-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Gwiżdż

18. rocznica

08-08-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisława

Łuka

28. rocznica

08-08-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Hermina

Kubacka

30. rocznica

08-08-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Wontorczyk

10. rocznica

09-08-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ks. Kamil

Bohaczyk

19. rocznica

09-08-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Ferenc

29. rocznica

09-08-1993

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Augustyn

Sobek

10. rocznica

10-08-2012

JEZU, UFAM TOBIE