RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Kasper

Smreczak

26. rocznica

24.06.1998

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Karol

Głuch

46. rocznica

24.06.1978

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Franciszek

Gawełda

59. rocznica

24.06.1965

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Zofia

Stechura

15. rocznica

25.06.2009

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Cecylia

Cegielny

24. rocznica

25.06.2000

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jan

Antałczyk

36. rocznica

25.06.1988

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Graczyk

37. rocznica

25.06.1987

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Ferdynand

Wontorczyk

22. rocznica

26.06.2002

JEZU, UFAM TOBIE