Aktualizacja danych grobu: Krystyna Pohla, Antoni Pohla, Monika Pohla,

Lokalizacja grobu: J / 4 / 17-18

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*