RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA OPŁATY ZA GRÓB BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU DANEGO GROBU
 
AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ! NADAL TRWAJĄ PRACE NAD WPROWADZANIEM WSZYSTKICH DANYCH NA STRONĘ CMENTARZA, DOTYCZY TO ZWŁASZCZA NOWYCH POCHÓWKÓW. GDY WSZYSTKIE DANE ZOSTANĄ WPROWADZONE, POINFORMUJEMY PAŃSTWA O TYM I WTEDY BĘDZIE CZAS NA EWENTUALNE KOREKTY. DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ!

 

Równocześnie przypominamy, że upłynął już termin wnoszenia ofiar inwentaryzacyjnych za groby naszym cmentarzu parafialnym. W najbliższym czasie wszystkie groby, w których ostatni pochówek nastąpił ponad 20 lat temu, uzyskają status „do likwidacji” i po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy będą faktycznie likwidowane, począwszy od najstarszych (likwidacja rozpocznie się zatem po 1 listopada br.). Przedłużenie użytkowania tych grobów na kolejne 20 lat po 30 kwietnia br. kosztować będzie ofiarę za 20 lat użytkowania, powiększoną o ofiarę inwentaryzacyjną, która nie ulega przedawnieniu. Na pozostałe nieopłacone groby będą regularnie naklejane wezwania do wniesienia ofiary. W przypadku wniesienia ofiary za 20 lat przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku wynosić ona będzie sumę ofiary za 20 lat użytkowania, powiększoną o ofiarę inwentaryzacyjną. W sytuacji niewniesienia ofiary przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku, po 30 kwietnia br. należna ofiara stanowić będzie podwójną kwotę ofiary za 20 lat użytkowania grobu. 

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Adelajda

Wojtala

1. rocznica

22.07.2023

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Wilhelm

Hullin

12. rocznica

22.07.2012

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Wiktoria

Kowolik

52. rocznica

22.07.1972

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józef

Karch

6. rocznica

23.07.2018

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Marian

Witowski

8. rocznica

23.07.2016

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Maria

Cichanowska

8. rocznica

23.07.2016

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Zygmunt

Grabowski

9. rocznica

23.07.2015

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Hubert

Kroker

11. rocznica

23.07.2013

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Piotr Piossek

03.12.1905

09.04.1944

03.12.1905

09.04.1944

Marta Szampera

05.12.1907

26.05.1994

05.12.1907

26.05.1994

Albina Cybik

01.03.1902

30.09.1987

01.03.1902

30.09.1987

Cecylia Morawiec

12.05.1936

09.08.1982

12.05.1936

09.08.1982

Anna Głowacka

12.04.1956

22.09.2021

12.04.1956

22.09.2021

Beatka Głowacka

22.03.1977

08.04.1977

22.03.1977

08.04.1977

Zygmunt Głowacka

18.06.1944

11.07.2024

18.06.1944

11.07.2024

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 12.07.2024