RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA OPŁATY ZA GRÓB BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU DANEGO GROBU
 
OGŁOSZENIA O POGRZEBACH
 
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła nasza Parafianka, Adela KIWIC. Przeżyła lat 88. Mieszkała przy ul. Wyzwolenia.
Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia. O godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej zostanie odprawiona msza żałobna. Bezpośrednio po niej nastąpi pochówek na naszym parafianym cmentarzu.
Różaniec za Zmarłą zostanie odmówiony przed pogrzebem o godzinie 9:30.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła nasza Parafianka, Elfryda NĘDZA. Przeżyła lat 91. Mieszkała przy ul. Lompy.
Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia. O godzinie 13:00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona msza żałobna. Bezpośrednio po niej kondukt samochodowy podjedzie pod cmentarz przy ul. Szpitalnej, gdzie nastąpi pochówek.
Różaniec za Zmarłą zostanie odmówiony w kościele przed pogrzebem o godz. 12:30.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...
 
BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

 

PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ! NADAL TRWAJĄ PRACE NAD WPROWADZANIEM WSZYSTKICH DANYCH NA STRONĘ CMENTARZA, DOTYCZY TO ZWŁASZCZA NOWYCH POCHÓWKÓW. GDY WSZYSTKIE DANE ZOSTANĄ WPROWADZONE, POINFORMUJEMY PAŃSTWA O TYM I WTEDY BĘDZIE CZAS NA EWENTUALNE KOREKTY. DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ!

 

Równocześnie przypominamy, że 30 kwietnia br. upływa termin wnoszenia ofiar inwentaryzacyjnych za groby naszym cmentarzu parafialnym. Po upłynięciu tego terminu wszystkie groby, w których ostatni pochówek nastąpił ponad 20 lat temu, uzyskają status „do likwidacji” i po upływie ustawowego terminu sześciu miesięcy będą faktycznie likwidowane, począwszy od najstarszych (likwidacja rozpocznie się zatem po 1 listopada br.). Przedłużenie użytkowania tych grobów na kolejne 20 lat po 30 kwietnia br. kosztować będzie ofiarę za 20 lat użytkowania, powiększoną o ofiarę inwentaryzacyjną, która nie ulega przedawnieniu. Na pozostałe nieopłacone groby będą regularnie naklejane wezwania do wniesienia ofiary. W przypadku wniesienia ofiary za 20 lat przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku wynosić ona będzie sumę ofiary za 20 lat użytkowania, powiększoną o ofiarę inwentaryzacyjną. W sytuacji niewniesienia ofiary przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku, po 30 kwietnia br. należna ofiara stanowić będzie podwójną kwotę ofiary za 20 lat użytkowania grobu. 

 

Przypominamy także stawki ofiar inwentaryzacyjnych: 600,00 PLN za grób pojedynczy; 700,00 PLN za grób głębinowy i 800,00 PLN za górb podwójny/rodzinny.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Andrzej

Piątek

4. rocznica

18.04.2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Jacek

11. rocznica

18.04.2013

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Joachim

Jarosz

14. rocznica

18.04.2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Rajmund

Konieczny

17. rocznica

18.04.2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Waldemar

Śniegoń

22. rocznica

18.04.2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Renata

Wojtala

24. rocznica

18.04.2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Bota

25. rocznica

19.04.1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Raczyński

9. rocznica

20.04.2015

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 17.04.2024