RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

 

 

WITAMY SERDECZNIE

NA STRONIE NASZEGO PARAFIALNEGO CMENTARZA W GODZIESZACH WIELKICH

 

SZCZĘŚĆ BOŻE

 

CAŁY CZAS SYSTEMATYCZNIE DOKONUJEMY WPISÓW W  SYSTEMIE INTERNETOWYM. W ZWIĄZKU Z TYM, PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI MOŻLIWY JEST KONTAKT TELEFONICZNY Z KANCELARIĄ (TELEFON: 62 7611010), BĄDŹ (DO CZEGO ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE) - WIZYTA OSOBISTA W KANCELARII PARAFIALNEJ (W GODZINACH - PONIEDZIAŁKI I WTORKI: 18:00 - 19:00, ŚRODY I SOBOTY: 9:00 - 10:30).

 

wpłat można dokonywać przez konto parafialne - TYTUŁ: pokładne za  miejsce: SEKTOR ___ RZĄD___ MIEJSCE___

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:  Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich

PKO BP 09 1020 2212 0000 5702  0085 8365 

 

PROŚBY O KONTAKT, KTÓRE WIDNIEJĄ PRZY NIEKTÓRYCH KWATERACH OZNACZAJĄ POTRZEBĘ WYJAŚNIENIA TERMINU PŁATNOŚCI ZA MIEJSCE, WNOSZENIA OPŁAT PRZY OKAZJI POSTAWIENIA NOWEGO POMNIKA LUB  NANIESIENIA INFORMACJI O DOKONANYCH WPŁATACH, ALE NIE ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE INTERNETOWYM (PROSIMY W ZWIĄZKU Z TYM ZGŁASZAĆ SIĘ DO KANCELARII NAJLEPIEJ Z DOWODAMI WPŁAT)

 

Opłaty pokładnego za groby dziecięce wynoszą połowę kwoty pojedyńczego grobu, czyli 200 złotych

 

W związku z dużą ilością gruzu porzuconego na terenie cmentarza i w boksie na śmieci wprowadzamy obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody dla firm kamieniarskich na wjazd (przez furtkę) i prace przy pomnikach. Zgodę uzyskujemy w kancelarii parafialnej i opłacamy jednocześnie 10% wartości stawianego pomnika. Firmy, które nie będą porządkowały  terenu po swojej pracy i pozostawią jakiekolwiek resztki po rozbieranych pomnikach - nie uzyskają więcej zgody na prace na naszym parafialnym cmentarzu. Jednocześnie włascicielom grobów przypominamy o obowiązku sprzątania terenu po jakichkolwiek pracach (usuwanie śmieci - wieńce, kwiaty, znicze - do przeznaczonych na ten cel zbiorników). Drewniane skrzynie i stare ławki oraz obramowania zabieramy z terenu cmentarza.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Józef

Celer

16. rocznica

07-04-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Garncarz

18. rocznica

07-04-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Matusiak

19. rocznica

07-04-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Garncarz

20. rocznica

07-04-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Kowalczyk

61. rocznica

07-04-1962

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Antoni

Radziszewski

66. rocznica

07-04-1957

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Ptak

74. rocznica

07-04-1949

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Terenia

Woźniak

75. rocznica

07-04-1948

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Anna Knop

30.07.1920

13.06.1996

Jan Knop

13.10.1923

11.06.2008

Józef Łaźniak

12.08.1949

28.05.2015

30.07.1920

13.10.1923

12.08.1949

13.06.1996

11.06.2008

28.05.2015

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bolesława Kupaj

02.04.2011

Data urodzenia:

Data śmierci:

02.04.2011

Pochowany:

Stasiu Kupaj

10.10.1997

10.10.1997

Data urodzenia:

10.10.1997

Data śmierci:

10.10.1997

Pochowany:

Marianna Kupaj

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Zofia Będzyńska

08.08.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

08.08.1997

Pochowany:

Franciszka Juszczak

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Jan Biernat

07.05.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.05.1997

Pochowany:

Adam Militowski

05.05.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.05.1997

Pochowany:

Marianna Militowska

08.09.2008

Data urodzenia:

Data śmierci:

08.09.2008

Pochowany:

Stanisław Bednarz

02.05.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

02.05.1997

Pochowany:

21.02.1924

02.03.1997

Data urodzenia:

21.02.1924

Data śmierci:

02.03.1997

Pochowany:

Edward Krzywda

14.02.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.02.1997

Pochowany:

Irena Kokoszka

1959

1996

Data urodzenia:

1959

Data śmierci:

1996

Pochowany:

Bronisława Kusz

27.12.1996

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.12.1996

Pochowany:

Ania Garncarz

16.12.1987

05.12.1996

Data urodzenia:

16.12.1987

Data śmierci:

05.12.1996

Pochowany:

Musiałowiczów Rodzina

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Lucyna Górczyńska

15.08.1916

27.10.1996

Data urodzenia:

15.08.1916

Data śmierci:

27.10.1996

Pochowany:

Józef Cofalski

21.10.1996

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.10.1996

Pochowany:

Teofil Jarzynka

07.09.1996

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.09.1996

Pochowany:

Anna Jarzynka

24.05.2004

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.05.2004

Pochowany:

Zofia Militowska

21.01.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.01.1999

Pochowany:

Józef Militowski

30.08.1996

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.08.1996

Pochowany:

Franciszek Militowski

15.12.2000

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.12.2000

Pochowany:

Anna Knop

30.07.1920

13.06.1996

Data urodzenia:

30.07.1920

Data śmierci:

13.06.1996

Pochowany:

Jan Knop

13.10.1923

11.06.2008

Data urodzenia:

13.10.1923

Data śmierci:

11.06.2008

Pochowany:

Józef Łaźniak

12.08.1949

28.05.2015

Data urodzenia:

12.08.1949

Data śmierci:

28.05.2015