RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 

 

WITAMY SERDECZNIE

NA STRONIE NASZEGO PARAFIALNEGO CMENTARZA W GODZIESZACH WIELKICH

 

SZCZĘŚĆ BOŻE

 

KONTAKT TELEFONICZNY Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ (TELEFON: 62 7611010), BĄDŹ (DO CZEGO ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE) - WIZYTA OSOBISTA W KANCELARII PARAFIALNEJ (W GODZINACH - PONIEDZIAŁKI I WTORKI: 19:00 - 20:00, ŚRODY I SOBOTY: 9:00 - 10:30).

 

wpłat można dokonywać przez konto parafialne - TYTUŁ: pokładne za  miejsce: SEKTOR ___ RZĄD___ MIEJSCE___

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:  Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich

PKO BP 09 1020 2212 0000 5702  0085 8365 

 

PROŚBY O KONTAKT, KTÓRE WIDNIEJĄ PRZY NIEKTÓRYCH KWATERACH OZNACZAJĄ POTRZEBĘ WYJAŚNIENIA TERMINU PŁATNOŚCI ZA MIEJSCE, LUB  NANIESIENIA INFORMACJI O DOKONANYCH WPŁATACH, ALE NIE ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE INTERNETOWYM (PROSIMY W ZWIĄZKU Z TYM ZGŁASZAĆ SIĘ DO KANCELARII NAJLEPIEJ Z DOWODAMI WPŁAT)

 

Wszelkie prace na cmentarzu z udziałem firm kamieniarskich (rozbiórka grobów, ekshumacje, prace porządkowe przy likwidowanych grobach - wywóz gruzu, pomników) oznaczają obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody dla firm kamieniarskich na wjazd (przez furtkę) i prace przy pomnikach. Zgodę uzyskujemy w kancelarii parafialnej i wraz z opłatą. Firmy, które nie będą porządkowały  terenu po swojej pracy i pozostawią jakiekolwiek resztki po rozbieranych pomnikach - nie uzyskają więcej zgody na prace na naszym parafialnym cmentarzu. Jednocześnie włascicielom grobów przypominamy o obowiązku sprzątania terenu po jakichkolwiek pracach (usuwanie śmieci - wieńce, kwiaty, znicze - do przeznaczonych na ten cel zbiorników). Drewniane skrzynie i stare ławki oraz obramowania zabieramy z terenu cmentarza.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Franciszek

Molka

2. rocznica

15.06.2022

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mirosław

Żurawski

29. rocznica

15.06.1995

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Paweł

Urban

35. rocznica

15.06.1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adam

Biernat

35. rocznica

15.06.1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Dymarczyk

55. rocznica

15.06.1969

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Wojtynka

82. rocznica

15.06.1942

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Łuczak

91. rocznica

15.06.1933

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Lucyna

Woźniak

11. rocznica

16.06.2013

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 11.06.2024