RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 

 

WITAMY SERDECZNIE

NA STRONIE NASZEGO PARAFIALNEGO CMENTARZA W GODZIESZACH WIELKICH

 

SZCZĘŚĆ BOŻE

 

KONTAKT TELEFONICZNY Z KANCELARIĄ PARAFIALNĄ (TELEFON: 62 7611010), BĄDŹ (DO CZEGO ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE) - WIZYTA OSOBISTA W KANCELARII PARAFIALNEJ (W GODZINACH - PONIEDZIAŁKI I WTORKI: 19:00 - 20:00, ŚRODY I SOBOTY: 9:00 - 10:30).

 

wpłat można dokonywać przez konto parafialne - TYTUŁ: pokładne za  miejsce: SEKTOR ___ RZĄD___ MIEJSCE___

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:  Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich

PKO BP 09 1020 2212 0000 5702  0085 8365 

 

PROŚBY O KONTAKT, KTÓRE WIDNIEJĄ PRZY NIEKTÓRYCH KWATERACH OZNACZAJĄ POTRZEBĘ WYJAŚNIENIA TERMINU PŁATNOŚCI ZA MIEJSCE, LUB  NANIESIENIA INFORMACJI O DOKONANYCH WPŁATACH, ALE NIE ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE INTERNETOWYM (PROSIMY W ZWIĄZKU Z TYM ZGŁASZAĆ SIĘ DO KANCELARII NAJLEPIEJ Z DOWODAMI WPŁAT)

 

Wszelkie prace na cmentarzu z udziałem firm kamieniarskich (rozbiórka grobów, ekshumacje, prace porządkowe przy likwidowanych grobach - wywóz gruzu, pomników) oznaczają obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody dla firm kamieniarskich na wjazd (przez furtkę) i prace przy pomnikach. Zgodę uzyskujemy w kancelarii parafialnej i wraz z opłatą. Firmy, które nie będą porządkowały  terenu po swojej pracy i pozostawią jakiekolwiek resztki po rozbieranych pomnikach - nie uzyskają więcej zgody na prace na naszym parafialnym cmentarzu. Jednocześnie włascicielom grobów przypominamy o obowiązku sprzątania terenu po jakichkolwiek pracach (usuwanie śmieci - wieńce, kwiaty, znicze - do przeznaczonych na ten cel zbiorników). Drewniane skrzynie i stare ławki oraz obramowania zabieramy z terenu cmentarza.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Helena

Garncarek

7. rocznica

27.05.2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Romana

Rafalak

15. rocznica

27.05.2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Antonina

Przybył

52. rocznica

27.05.1972

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Sikora

74. rocznica

27.05.1950

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Morawska

75. rocznica

27.05.1949

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adam

Gałka

6. rocznica

28.05.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Wieloch

9. rocznica

28.05.2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Łaźniak

9. rocznica

28.05.2015

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 21.05.2024