Wyszukaj grób

Ś.P. Stanisława Kaczmarek

Żył(a) 77 lat

Ś.P. Stanisław Kaczmarek

Żył(a) 22 lata

Ś.P. Antoni Kaczmarek

Żył(a) 89 lat

Ś.P. Stefania Szmaj

Data śmierci: 12.03.2003

Żył(a) 72 lata

Ś.P. Roman Szmaj

Data śmierci: 21.03.2007

Żył(a) 85 lat