Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Kowalczuk

06.04.1984

-

06.04.1984

Józef Kowalczuk

-

-

Adam Boguszewski

01.01.1947

14.04.2001

Dawid Boguszewski

15.09.1979

24.09.2010

Anna Boguszewska

1970

Jan Boguszewski

1971

01.01.1947

15.09.1979

1970

1971

14.04.2001

24.09.2010

-

-

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Józef Kowalczuk

06.04.1984

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.04.1984

Pochowany:

Józef Kowalczuk

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Adam Boguszewski

01.01.1947

14.04.2001

Data urodzenia:

01.01.1947

Data śmierci:

14.04.2001

Pochowany:

Dawid Boguszewski

15.09.1979

24.09.2010

Data urodzenia:

15.09.1979

Data śmierci:

24.09.2010

Pochowany:

Anna Boguszewska

1970

Data urodzenia:

1970

Data śmierci:

Pochowany:

Jan Boguszewski

1971

Data urodzenia:

1971

Data śmierci: