Wyszukaj grób

Styczeń

ŚP.

Stefania

Mazur

10. rocznica

07-01-2014

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józefa

Kunicka

1. rocznica

09-01-2023

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Witold

Chojnowski

12. rocznica

10-01-2012

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisława

Tymosiak

4. rocznica

13-01-2020

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józef

Perlejewski

18. rocznica

14-01-2006

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Kazimierz

Perlejewski

8. rocznica

15-01-2016

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Aleksander

Tymosiak

39. rocznica

15-01-1985

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Mariusz

Mazur

19. rocznica

17-01-2005

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jan

Tymosiak

7. rocznica

18-01-2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisława

Maliszewska

38. rocznica

18-01-1986

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Albert

Stańczuk

42. rocznica

18-01-1982

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Franciszek

Rytel

10. rocznica

20-01-2014

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Kutyłowski

33. rocznica

20-01-1991

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bronisława

Cholewicka

28. rocznica

22-01-1996

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Aniela

Perlejewska

21. rocznica

23-01-2003

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisława

Porzezińska

2. rocznica

29-01-2022

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Janina

Kowalczuk

7. rocznica

30-01-2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Kutyłowski

19. rocznica

31-01-2005

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jan

Bronicki

32. rocznica

31-01-1992

JEZU, UFAM TOBIE