RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Kazimiera

Świgut

1. rocznica

04-02-2022

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jarosław

Filipowicz

17. rocznica

04-02-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jakub

Jasiński

44. rocznica

04-02-1979

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Grybel

3. rocznica

05-02-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Chruślicka

29. rocznica

06-02-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Poręba

5. rocznica

07-02-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysława

Bydłoń

17. rocznica

07-02-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Ogorzałek

23. rocznica

08-02-2000

JEZU, UFAM TOBIE