Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Aleksandra

Marzec

11 rocznica

17-09-2010

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Bujak

17 rocznica

18-09-2004

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Żądło

37 rocznica

18-09-1984

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jarosław

Kowalczyk

47 rocznica

18-09-1974

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Marzec

52 rocznica

18-09-1969

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Wojciech

Misiek

31 rocznica

19-09-1990

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Leśniewska

42 rocznica

19-09-1979

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jakub

Bała

49 rocznica

19-09-1972

JEZU UFAM TOBIE