Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Antoni Mirowski

1899

16.01.1985

1899

16.01.1985

Józefa Mirowska

1970

25.08.1987

1970

25.08.1987

Janina Mirowska

1938

29.12.1976

1938

29.12.1976

Stanisław Mirowski

1931

03.04.2013

1931

03.04.2013

Mikołaj Karolczuk

29.05.1913

18.05.1996

29.05.1913

18.05.1996

Zofia Karolczuk

03.06.1913

04.10.1994

03.06.1913

04.10.1994

Amelka Karolczuk

02.03.2017

02.03.2017

02.03.2017

02.03.2017

Ryszard Filus

16.02.1993

-

16.02.1993

Janusz Filus

1964

11.08.2004

1964

11.08.2004

Barbara Filus

1944

09.08.2005

1944

09.08.2005

Włodzimierz Małodobry

1930

06.07.1966

1930

06.07.1966

Leszek Małodobry

1956

06.04.1996

1956

06.04.1996

Janina Małodobry

1931

12.06.2017

1931

12.06.2017

Małgorzata Baro

1905

11.07.1980

1905

11.07.1980