Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Stefania Mamrzyńska

30.05.1981

-

30.05.1981

Teodor Mamrzyński

24.06.1982

-

24.06.1982

Stanisław Mamrzyński

11.01.2007

-

11.01.2007

Janina Mamrzyńska

30.04.2014

-

30.04.2014

Jan Kazimierz Jurkiewicz

18.05.1952

11.01.2024

18.05.1952

11.01.2024

Zofia Mamrzyński

03.06.2018

-

03.06.2018

Władysław Mamrzyński

04.12.2014

-

04.12.2014

Józef Mamrzyński

24.04.1981

-

24.04.1981

Janusz Mamrzyński

-

-

Józef Kałnin

16.09.1982

-

16.09.1982

Sabina Kałnin

13.01.2022

-

13.01.2022

Zofia Winnicka

27.11.2014

-

27.11.2014

Eugeniusz Winnicki

25.10.1979

-

25.10.1979

Eugeniusz Galicki

20.07.2022

-

20.07.2022

Marianna Górczyńska

06.12.1979

-

06.12.1979

Bolesław Grzegorzewski

14.01.1980

-

14.01.1980

Ryszard Grzegorzewski

02.03.2005

-

02.03.2005

Jan Kalinowski

29.10.1980

-

29.10.1980

Marianna Kalinowska

13.05.1985

-

13.05.1985

Czesław Kowalski

12.09.1914

07.06.1982

12.09.1914

07.06.1982

Janina Kowalska

27.11.1918

14.08.2002

27.11.1918

14.08.2002

Janina Sztankowska

04.06.1927

17.06.2021

04.06.1927

17.06.2021

Wacław Sztankowski

16.05.1922

31.07.1988

16.05.1922

31.07.1988

Julian Piórowski

19.04.1956

-

19.04.1956

Ida Piórowska

23.03.1988

-

23.03.1988