RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Józefa

Łuczaj

7. rocznica

22.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Henryk

Falkowski

55. rocznica

22.07.1969

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bolesław

Niewiński

61. rocznica

22.07.1963

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Leontyna

Niewińska

46. rocznica

23.07.1978

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Falkowski

46. rocznica

23.07.1978

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Aleksander

Lipski

39. rocznica

24.07.1985

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Helena

Falkowska

59. rocznica

24.07.1965

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Felicja

Niewińska

12. rocznica

25.07.2012

JEZU, UFAM TOBIE