RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Zbigniew

Sobieraj

3. rocznica

19.07.2021

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Sławomir

Majchrzak

7. rocznica

19.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Marian

Siwiaszczyk

7. rocznica

19.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Leszek

Turkowski

8. rocznica

19.07.2016

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Marian

Ciekański

17. rocznica

19.07.2007

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Andrzej

Cywiński

28. rocznica

19.07.1996

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Piotr

Turek

30. rocznica

19.07.1994

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Władysław

Włodarczyk

36. rocznica

19.07.1988

JEZU, UFAM TOBIE