RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 1. Z radością chcemy poinformować, że zakończyła się inwentaryzacja grobów na naszym parafialnym cmentarzu. Jest on dostępny na portalu ecmentarze.pl
  1. Otrzymaliśmy plan cmentarza w oparciu o zdjęcie z drona, co pozwala bez problemów na lokalizację pochówków wraz z wytyczeniem trasy dotarcia do grobu wykorzystując GPS.
  2. Można zobaczyć zdjęcia grobu /aktualizowane będą po skontaktowaniu się z zarządcą cmentarza/.
  3. Pojawiają się także informacje o zbliżających się rocznicach śmierci osób pochowanych na cmentarzu.

 Ze względu na RODO nie mogliśmy udostępnić firmie zewnętrznej /która się zajmowała inwentaryzacją/ danych dotyczących żyjących dysponentów grobu, aby ich wpisała do systemu. Będzie to wykonywane przez parafię. Zwracamy się z prośbą o wydrukowanie karty dysponenta grobu lub pobranie ze stolika, wypisanie danych i oddania księdzu Proboszczowi. W rubryce ,,Dane pochowanego” wpisujemy osobę pochowaną jako pierwsza w danym grobie. Wpiszmy też, korzystając z danych na portalu sektor, rząd i kwaterę. Jeśli ktoś posiada to trzeba okazać  dowód opłacenia grobu. Pomoże to nam szybciej uaktualnić całą bazę.

UWAGA!

Status na stronie internetowej „prosimy o pilny kontakt z kancelarią”, który pojawia się przy danym grobie może oznaczać:

 1. Brak informacji o dysponencie grobu, czyli osobie, która dokonała opłacenia miejsca grzebalnego. Od sierpnia 2024 r. na bieżąco będzie uzupełniany przez parafię w trakcie załatwiania pogrzebu.
 2. Informacja, że mija termin ważności rezerwacji miejsca grobowego, czyli 20 lat od ostatniego pochówku.
  Czasami rodzina nie uświadamia sobie, że minął termin przedłużenia użytkowania. Według prawa państwowego zarządca cmentarza może wówczas oddać miejsce grobowe innej zainteresowanej osobie.
 3. Pojawił się problem związany z grobem /uszkodzenie nagrobka, spadający konar itd./. 

Może się pojawić jakaś nieścisłość, bądź ktoś zauważy jakiś brak wpisu, źle zaznaczony grób. Prosimy wówczas o kontakt a postaramy się jak najszybciej uzupełnić/poprawić dane.

 

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Feliks

Kuczura

2. rocznica

19.07.2022

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Ania

Charuk

18. rocznica

19.07.2006

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Henryk

Szwalikowski

5. rocznica

20.07.2019

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Czesław

Zalewski

15. rocznica

20.07.2009

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Marysia

Charuk

18. rocznica

20.07.2006

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Kazimierz

Polak

25. rocznica

20.07.1999

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Tadeusz

Walczuk

30. rocznica

20.07.1994

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Hieromin

Brańka

20. rocznica

21.07.2004

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 09.07.2024