RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Feliks

Lutomski

78. rocznica

22.07.1946

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Edward

Główka

80. rocznica

22.07.1944

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bazyli

Mirończuk

81. rocznica

22.07.1943

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stefania

Środek

25. rocznica

29.07.1999

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jadwiga

Dziubińska

76. rocznica

29.07.1948

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Michał

Romaniuk

80. rocznica

29.07.1944

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Władysława

Mazur

84. rocznica

29.07.1940

JEZU, UFAM TOBIE