RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Mikołaj

Chudaś

19. rocznica

22.07.2005

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Helena

Chojnacka

17. rocznica

23.07.2007

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Aleksander

Bartczak

22. rocznica

23.07.2002

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Teresa

Rosa

15. rocznica

24.07.2009

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Władysław

Kubis

69. rocznica

24.07.1955

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Adam

Kaczmarek

29. rocznica

26.07.1995

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Włodzimierz

Całka

9. rocznica

28.07.2015

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Franciszek

Malczewski

25. rocznica

28.07.1999

JEZU, UFAM TOBIE