Aktualizacja danych grobu: Anna Sucharek, Zygmunt Sucharek, Helena Sucharek, M Sucharek, W Sucharek,

Lokalizacja grobu: A / 1 / 2

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*