RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Kazimierz

Spychalski

6. rocznica

25.07.2018

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Antoni

Ejzenchart

16. rocznica

25.07.2008

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Lucjan

Świercz

18. rocznica

25.07.2006

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Helena

Winiecka

31. rocznica

25.07.1993

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Andrzej

Włdarski

90. rocznica

25.07.1934

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Sabina

Pietrzak

5. rocznica

26.07.2019

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Szostak

17. rocznica

26.07.2007

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Władysław

Kryszak

53. rocznica

26.07.1971

JEZU, UFAM TOBIE