RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Genowefa

Karolik

7. rocznica

25.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jacek

Słowik

9. rocznica

25.07.2015

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Krzysztof

Prokop

5. rocznica

27.07.2019

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jan

Ruśkiewicz

11. rocznica

27.07.2013

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stefan

Kucharczyk

25. rocznica

27.07.1999

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Piotr

Ćwik

53. rocznica

27.07.1971

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bronisław

Połetek

28. rocznica

28.07.1996

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Honorata

Kąkiel

46. rocznica

28.07.1978

JEZU, UFAM TOBIE