Wyszukaj grób

Ś.P. Rodzina Olasiński

Ś.P. Andrzej Świerkula

Data śmierci: 17.01.1989

Żył(a) 54 lata

Ś.P. Marian Olasiński

Data śmierci: 02.11.2000

Żył(a) 83 lata

Ś.P. Anna Olasińska Walas

Data śmierci: 22.08.2001

Żył(a) 56 lat

Ś.P. Irena Olasińska

Data śmierci: 18.02.2007

Żył(a) 85 lat

Ś.P. Władysław Walas

Data śmierci: 28.12.2013

Żył(a) 72 lata

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.

Wybierz zmarłych

Imię nazwisko:
Wybierz:
Rodzina Olasiński
Andrzej Świerkula
Marian Olasiński
Anna Olasińska Walas
Irena Olasińska
Władysław Walas