Wyszukaj grób

Ś.P. Marianna Sapińska

Data śmierci: 21.03.1988

Żył(a) 86 lat

Ś.P. Janusz Tomasz Płaneta

Data śmierci: 29.11.2005

Żył(a) 57 lat

Ś.P. Jan Płaneta

Data śmierci: 28.09.1976

Żył(a) 73 lata

Ś.P. Antonina Płaneta

Data śmierci: 01.06.1999

Żył(a) 86 lat

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.

Wybierz zmarłych

Imię nazwisko:
Wybierz:
Marianna Sapińska
Janusz Tomasz Płaneta
Jan Płaneta
Antonina Płaneta