RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Ryszard

Punda

1. rocznica

25.07.2023

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Kazimierz

Dydacki

17. rocznica

28.07.2007

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bettina

Harnischfeger

2. rocznica

29.07.2022

JEZU, UFAM TOBIE