RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną osoby, które mają [potwierdzoną stosownym dokumentem] rezerwację placu cmentarnego /miejsca grzebalnego zawartą przed rokiem 2017.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Edward

Różalski

15. rocznica

15.06.2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Daniel

Kozieł

17. rocznica

15.06.2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Czesław

Kozieł

18. rocznica

15.06.2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Stec

37. rocznica

15.06.1987

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zygmunt

Bajda

38. rocznica

15.06.1986

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Pietrkiewicz

45. rocznica

15.06.1979

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Zając

45. rocznica

15.06.1979

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Kaczmarczyk

46. rocznica

15.06.1978

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 12.06.2024