RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Mieczysław

Filar

9. rocznica

22.07.2015

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Zofia

Bęben

37. rocznica

22.07.1987

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Maria

Kaczka

38. rocznica

22.07.1986

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Karol

Niedziela

65. rocznica

22.07.1959

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Helena

Kaczka

7. rocznica

23.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Karol

Kaczka

47. rocznica

23.07.1977

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Aniela

Kipias

39. rocznica

24.07.1985

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Władysław

Chajec

70. rocznica

24.07.1954

JEZU, UFAM TOBIE