RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 

Informacje da użytkowników cmentarza Parafii św. Stnisława Kostki w Karolewie.

 1. Na cmentarzu parafialnym obowiązuje segregacja śmieci.

a. Ziemia, liściekwiaty, naturalne wieńce bez szarf i foli składam za kontenerami  w miejscu do tego wyznaczonym

.b. Do kontenerów wrzucamy : lampiony, znicze,  plastikowe, butelki po uprzednim ich zgnieceniu, torby foliowe, gobki , szarfy i wszystko co nie jest biodegradalne..

2.Pozostałe po Wszystkich świętych kwiaty w plastikowych doniczkach po pierwszych mrozach  pozbawiamy doniczek, które wrzucamy do kontenerów , kwiaty wraz z ziemią wyrzucamy za kontenery na miejsce do tego wyznaczone.

3.Pozostałości po pracach budowlanych przy budowie grobowców c, polbruków itp. wykonujące te prace firma utylizuje w swoim zakresie.

4. Osoby pragnące postawić pomnik  powinne przedstawić administratorowi cmentarza szkoic pomnika z danymi osoby zmarłej oraz firmy, która będzie  wykonywała prace na cmentarzu . Podajemy również telefon firmy.

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Kazimierz

Mackiewicz

13. rocznica

15.06.2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tamara

Kureniuk Korzeniewska

11. rocznica

16.06.2013

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Paweł

Słomka

20. rocznica

18.06.2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Tyc

27. rocznica

19.06.1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jarosław

Perkowski

2. rocznica

20.06.2022

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Genowefa

Rodak

25. rocznica

20.06.1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Gustaw

Pizoń

6. rocznica

21.06.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Radziwon

21. rocznica

21.06.2003

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 15.06.2024