RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

DYSPONENT GROBU

Każde miejsce pochówku powinno mieć określonego Dysponenta grobu. Zgłoszenie odbywa się przez uzupełnienie Delkaracji Dysponenta i dostarczenie jej do Zarządzającego Cmentarzem. Dysponent grobu jest osobą, z którą Zarządzający kontaktuje się we wszystkich sprawach dotyczących grobu. Deklarację taką można wydrukować bezpośrednio z tej strony lub pobrać w kościele parafialnym lub w Kancelarii.

 

PROLONGATA NA KOLEJNE 20 LAT

Umieszczone poniżej wezwania dla Dysponentów grobów zostały zaktualizowane i można już zgłaszać chęć prolongaty (zastrzeżenia) miejsca grobu na kolejne 20 lat.
Wezwania w 2024 roku dotyczą Dysponentów grobów, w których pierwszego pochówku dokonano:

od 1.11 do 31.12.2003/1983/1963,  w całym roku 2004, 1984 i  1964 . 

(W analogiczny sposób w roku 2025 będą to Dysponenci grobów,
w których pierwszego pochówku dokonano w 2005, 1985 i 1965 roku.)

 

REZERWACJA MIEJCA POCHÓWKU

Obecnie wszystkie miejsca nie objęte oficjalną rezerwacją uważa się za wolne. Rezerwacje przyjmowane są w Kancelarii Parafialnej po uprzednim umówieniu godziny spotkania. Przed zgłoszeniem rezerwacji proszę zapoznać się dokładnie z położeniem miejsca (Sektor/alejka/numer) lub zapisać osoby pochowane obok, lub zrobić zdjęcie najbliższego otoczenia.

 

Opłaty związane z prolongatą na kolejne 20 lat oraz rezerwacją miejsca grobu (rez. bezterminowa) znajdują się w załączniku do Regulaminu Cmentarza. 

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Stanisława

Klimek

12. rocznica

22.07.2012

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Antoni

Kojder

42. rocznica

22.07.1982

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Apolonia

Rosa

50. rocznica

24.07.1974

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Adam

Kwaśniak

24. rocznica

25.07.2000

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Marek

Czop

59. rocznica

25.07.1965

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józef

Galek

19. rocznica

26.07.2005

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Bogusław

Jamróz

49. rocznica

26.07.1975

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Józef

Jakubowicz

77. rocznica

22.07.1947

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:
Status:

Michalina Omiatacz

18.8.1937

9.7.2019

18.8.1937

9.7.2019

Ludwik Omiatacz

2.9.1939

2.5.2004

2.9.1939

2.5.2004

Antoni Omiatacz

15.8.1961

5.4.2023

15.8.1961

5.4.2023

Legenda:

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 02.07.2024