RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

 

 

 

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Eugenia

Chmielecka

15. rocznica

22.07.2009

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Helena

Doktor

6. rocznica

24.07.2018

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Maria

Jurek

69. rocznica

26.07.1955

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Anna

Dulik

21. rocznica

27.07.2003

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Stanisław

Adamski

31. rocznica

27.07.1993

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Michał

Królik

35. rocznica

27.07.1989

JEZU, UFAM TOBIE