RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

ŚP.

Adam

Jamro

7. rocznica

22.07.2017

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Jan

Prorok

23. rocznica

22.07.2001

JEZU, UFAM TOBIE

ŚP.

Tadeusz

Jamro

21. rocznica

27.07.2003

JEZU, UFAM TOBIE