Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Paweł Kozik

29.06.1917

06.02.1986

Kunegunda Kozik

28.07.1922

16.01.1999

29.06.1917

28.07.1922

06.02.1986

16.01.1999

Maria Smyczek

1922

1997

Franciszek Smyczek

1921

1998

1922

1921

1997

1998

Anna Przybyła

23.06.1920

26.12.1998

Eryk Przybyła

16.02.1909

30.10.1977

23.06.1920

16.02.1909

26.12.1998

30.10.1977

Tomasz Skiba

26.12.1977

08.12.1998

26.12.1977

08.12.1998

Łucja Benisz

04.12.1938

03.12.1998

Zygfryd Benisz

07.04.1938

15.01.1975

04.12.1938

07.04.1938

03.12.1998

15.01.1975

Anna Szewczyk

29.06.1913

30.11.1998

M. Kaizerek

P. Kaizerek

29.06.1913

 

 

30.11.1998

 

 

Alfred Goraus

23.06.1926

11.11.1998

23.06.1926

11.11.1998

Ignacy Oleś

02.08.1929

23.09.1998

Alfred Oleś

1943

1965

02.08.1929

1943

23.09.1998

1965

Magdalena Michalska z d. Kopiec

24.05.1917

30.07.1998

Edward Pytel

20.10.1950

27.08.1973

24.05.1917

20.10.1950

30.07.1998

27.08.1973

Małgorzata Kempny

12.08.1940

20.06.1998

Magdalena Kempny

20.05.1897

24.06.1979

12.08.1940

20.05.1897

20.06.1998

24.06.1979

Alojzy Matuszczyk

06.09.1927

26.05.1998

Maria Matuszczyk

15.04.1924

09.04.1982

06.09.1927

15.04.1924

26.05.1998

09.04.1982

Franciszek Studnik

01.04.1930

26.05.1998

01.04.1930

26.05.1998

Regina Zientek

21.12.1955

10.12.1959

Jan Skowron

05.03.1952

07.01.1998

Zofia Motyka

Albert Motyka

21.12.1955

05.03.1952

 

 

10.12.1959

07.01.1998

 

 

Antoni Helmrich

14.03.1916

24.12.1997

14.03.1916

24.12.1997

Bolesław Karwot

26.11.1970

30.11.1997

26.11.1970

30.11.1997

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kozik Paweł

29.06.1917

06.02.1986

Kozik Kunegunda

28.07.1922

16.01.1999

Data urodzenia:

29.06.1917

28.07.1922

Data śmierci:

06.02.1986

16.01.1999

Status:
Pochowany:

Smyczek Maria

1922

1997

Smyczek Franciszek

1921

1998

Data urodzenia:

1922

1921

Data śmierci:

1997

1998

Status:
Pochowany:

Przybyła Anna

23.06.1920

26.12.1998

Przybyła Eryk

16.02.1909

30.10.1977

Data urodzenia:

23.06.1920

16.02.1909

Data śmierci:

26.12.1998

30.10.1977

Status:
Pochowany:

Skiba Tomasz

26.12.1977

08.12.1998

Data urodzenia:

26.12.1977

Data śmierci:

08.12.1998

Status:
Pochowany:

Benisz Łucja

04.12.1938

03.12.1998

Benisz Zygfryd

07.04.1938

15.01.1975

Data urodzenia:

04.12.1938

07.04.1938

Data śmierci:

03.12.1998

15.01.1975

Status:
Pochowany:

Szewczyk Anna

29.06.1913

30.11.1998

Kaizerek M.

Kaizerek P.

Data urodzenia:

29.06.1913

Data śmierci:

30.11.1998

Status:
Pochowany:

Goraus Alfred

23.06.1926

11.11.1998

Data urodzenia:

23.06.1926

Data śmierci:

11.11.1998

Status:
Pochowany:

Oleś Ignacy

02.08.1929

23.09.1998

Oleś Alfred

1943

1965

Data urodzenia:

02.08.1929

1943

Data śmierci:

23.09.1998

1965

Status:
Pochowany:

Michalska z d. Kopiec Magdalena

24.05.1917

30.07.1998

Pytel Edward

20.10.1950

27.08.1973

Data urodzenia:

24.05.1917

20.10.1950

Data śmierci:

30.07.1998

27.08.1973

Status:
Pochowany:

Kempny Małgorzata

12.08.1940

20.06.1998

Kempny Magdalena

20.05.1897

24.06.1979

Data urodzenia:

12.08.1940

20.05.1897

Data śmierci:

20.06.1998

24.06.1979

Status:
Pochowany:

Matuszczyk Alojzy

06.09.1927

26.05.1998

Matuszczyk Maria

15.04.1924

09.04.1982

Data urodzenia:

06.09.1927

15.04.1924

Data śmierci:

26.05.1998

09.04.1982

Status:
Pochowany:

Studnik Franciszek

01.04.1930

26.05.1998

Data urodzenia:

01.04.1930

Data śmierci:

26.05.1998

Status:
Pochowany:

Zientek Regina

21.12.1955

10.12.1959

Skowron Jan

05.03.1952

07.01.1998

Motyka Zofia

Motyka Albert

Data urodzenia:

21.12.1955

05.03.1952

Data śmierci:

10.12.1959

07.01.1998

Status:
Pochowany:

Helmrich Antoni

14.03.1916

24.12.1997

Data urodzenia:

14.03.1916

Data śmierci:

24.12.1997

Status:
Pochowany:

Karwot Bolesław

26.11.1970

30.11.1997

Data urodzenia:

26.11.1970

Data śmierci:

30.11.1997

Status: