Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Eugenia Korzonek

23.08.1928

01.12.2005

23.08.1928

01.12.2005

Ginter Mazur

10.11.1944

26.04.2006

10.11.1944

26.04.2006

Zygmunt Laska

19.05.1951

06.07.2006

19.05.1951

06.07.2006

Czesław Dajka

18.06.1939

04.04.2007

18.06.1939

04.04.2007

Irena Goraus

06.11.1947

09.12.2007

06.11.1947

09.12.2007

Piotr Goraus

02.02.1967

26.04.2012

02.02.1967

26.04.2012

Alfred Liszka

22.01.1945

08.05.2010

22.01.1945

08.05.2010

Wojciech Kuczera

28.08.1966

18.01.2011

28.08.1966

18.01.2011

Franciszek Wąsala

02.04.1920

28.01.2015

02.04.1920

28.01.2015

Maria Nalewajka

1945

2006

1945

2006

Berta Wycisk

25.06.1915

22.03.2006

Alfred Wycisk

09.01.1914

10.03.2007

25.06.1915

09.01.1914

22.03.2006

10.03.2007

Kazimiera Konsek

17.03.1949

17.11.2006

17.03.1949

17.11.2006

Maksymilian Lubszczyk

25.09.1937

06.03.2007

25.09.1937

06.03.2007

Mirosław Smoliński

20.08.1959

21.06.2007

Kacper Smoliński

20.03.1988

20.05.2019

20.08.1959

20.03.1988

21.06.2007

20.05.2019

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Mazur Jerzy

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Korzonek Eugenia

23.08.1928

01.12.2005

Data urodzenia:

23.08.1928

Data śmierci:

01.12.2005

Status:
Pochowany:

Mazur Ginter

10.11.1944

26.04.2006

Data urodzenia:

10.11.1944

Data śmierci:

26.04.2006

Status:
Pochowany:

Laska Zygmunt

19.05.1951

06.07.2006

Data urodzenia:

19.05.1951

Data śmierci:

06.07.2006

Status:
Pochowany:

Dajka Czesław

18.06.1939

04.04.2007

Data urodzenia:

18.06.1939

Data śmierci:

04.04.2007

Status:
Pochowany:

Goraus Irena

06.11.1947

09.12.2007

Data urodzenia:

06.11.1947

Data śmierci:

09.12.2007

Status:
Pochowany:

Goraus Piotr

02.02.1967

26.04.2012

Data urodzenia:

02.02.1967

Data śmierci:

26.04.2012

Status:
Pochowany:

Liszka Alfred

22.01.1945

08.05.2010

Data urodzenia:

22.01.1945

Data śmierci:

08.05.2010

Status:
Pochowany:

Kuczera Wojciech

28.08.1966

18.01.2011

Data urodzenia:

28.08.1966

Data śmierci:

18.01.2011

Status:
Pochowany:

Wąsala Franciszek

02.04.1920

28.01.2015

Data urodzenia:

02.04.1920

Data śmierci:

28.01.2015

Status:
Pochowany:

Nalewajka Maria

1945

2006

Data urodzenia:

1945

Data śmierci:

2006

Status:
Pochowany:

Wycisk Berta

25.06.1915

22.03.2006

Wycisk Alfred

09.01.1914

10.03.2007

Data urodzenia:

25.06.1915

09.01.1914

Data śmierci:

22.03.2006

10.03.2007

Status:
Pochowany:

Konsek Kazimiera

17.03.1949

17.11.2006

Data urodzenia:

17.03.1949

Data śmierci:

17.11.2006

Status:
Pochowany:

Lubszczyk Maksymilian

25.09.1937

06.03.2007

Data urodzenia:

25.09.1937

Data śmierci:

06.03.2007

Status:
Pochowany:

Smoliński Mirosław

20.08.1959

21.06.2007

Smoliński Kacper

20.03.1988

20.05.2019

Data urodzenia:

20.08.1959

20.03.1988

Data śmierci:

21.06.2007

20.05.2019

Status: