Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Ewa

Kuczera

1 rocznica

21-10-2020

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Smyczek

24 rocznica

22-10-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Cioła

30 rocznica

22-10-1991

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Hubert

Zimończyk

36 rocznica

22-10-1985

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Elżbieta

Kuś

10 rocznica

23-10-2011

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Marta

Gatner

18 rocznica

23-10-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Antoni

Pieregorolka

39 rocznica

23-10-1982

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jerzy

Maciończyk

9 rocznica

24-10-2012

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Elżbieta Przeliorz

15.01.1945

15.11.2001

15.01.1945

15.11.2001

Czesław Kula

12.11.1967

12.11.2001

12.11.1967

12.11.2001

Henryk Szulik

25.10.1937

15.10.2001

Krypczyk Alfred

17.02.1938

20.06.1969

25.10.1937

17.02.1938

15.10.2001

20.06.1969

Tadeusz Szymura

03.02.1941

27.09.2001

Franciszek Piecha

03.02.1941

-

27.09.2001

-

Łukasz Kołodziejczyk

22.09.1987

19.08.2001

22.09.1987

19.08.2001

Maria Gamoń

27.01.1910

26.04.1984

Alojzy Gamoń

18.05.1913

08.05.1980

Erwin Gamoń

17.07.1938

29.07.2001

27.01.1910

18.05.1913

17.07.1938

26.04.1984

08.05.1980

29.07.2001

Halina Szulich

06.04.1967

15.06.2001

06.04.1967

15.06.2001

Brunon Goraus

03.08.1925

28.02.2001

Magdalena Goraus

07.12.1917

09.06.2001

03.08.1925

07.12.1917

28.02.2001

09.06.2001

Grażyna Solich

14.09.1958

26.04.2001

14.09.1958

26.04.2001

Aniela Siemianowska

09.12.1931

30.01.2001

09.12.1931

30.01.2001

Igancy Laska

01.02.1910

21.11.1985

Elfryda Laska

18.06.1917

08.12.2000

01.02.1910

18.06.1917

21.11.1985

08.12.2000

Tomasz Szewczyk

21.12.1910

13.10.1993

Albertyna Szewczyk

31.07.1920

19.11.2000

21.12.1910

31.07.1920

13.10.1993

19.11.2000

Maria Neugebauer

02.01.1929

08.04.2000

Augustyn Neugebauer

08.02.1928

25.09.2000

02.01.1929

08.02.1928

08.04.2000

25.09.2000

Ludwik Szymura

24.02.1904

29.07.1968

Zofia Szymura

19.09.1909

07.08.2000

24.02.1904

19.09.1909

29.07.1968

07.08.2000

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Przeliorz Elżbieta

15.01.1945

15.11.2001

Data urodzenia:

15.01.1945

Data śmierci:

15.11.2001

Status:
Pochowany:

Kula Czesław

12.11.1967

12.11.2001

Data urodzenia:

12.11.1967

Data śmierci:

12.11.2001

Status:
Pochowany:

Szulik Henryk

25.10.1937

15.10.2001

Alfred Krypczyk

17.02.1938

20.06.1969

Data urodzenia:

25.10.1937

17.02.1938

Data śmierci:

15.10.2001

20.06.1969

Status:
Pochowany:

Szymura Tadeusz

03.02.1941

27.09.2001

Piecha Franciszek

Data urodzenia:

03.02.1941

Data śmierci:

27.09.2001

Status:
Pochowany:

Duda Berta

28.05.1924

06.09.2001

Data urodzenia:

28.05.1924

Data śmierci:

06.09.2001

Status:
Pochowany:

Kołodziejczyk Łukasz

22.09.1987

19.08.2001

Data urodzenia:

22.09.1987

Data śmierci:

19.08.2001

Status:
Pochowany:

Gamoń Maria

27.01.1910

26.04.1984

Gamoń Alojzy

18.05.1913

08.05.1980

Gamoń Erwin

17.07.1938

29.07.2001

Data urodzenia:

27.01.1910

18.05.1913

17.07.1938

Data śmierci:

26.04.1984

08.05.1980

29.07.2001

Status:
Pochowany:

Szulich Halina

06.04.1967

15.06.2001

Data urodzenia:

06.04.1967

Data śmierci:

15.06.2001

Status:
Pochowany:

Goraus Brunon

03.08.1925

28.02.2001

Goraus Magdalena

07.12.1917

09.06.2001

Data urodzenia:

03.08.1925

07.12.1917

Data śmierci:

28.02.2001

09.06.2001

Status:
Pochowany:

Solich Grażyna

14.09.1958

26.04.2001

Data urodzenia:

14.09.1958

Data śmierci:

26.04.2001

Status:
Pochowany:

Siemianowska Aniela

09.12.1931

30.01.2001

Data urodzenia:

09.12.1931

Data śmierci:

30.01.2001

Status:
Pochowany:

Laska Igancy

01.02.1910

21.11.1985

Laska Elfryda

18.06.1917

08.12.2000

Data urodzenia:

01.02.1910

18.06.1917

Data śmierci:

21.11.1985

08.12.2000

Status:
Pochowany:

Szewczyk Tomasz

21.12.1910

13.10.1993

Szewczyk Albertyna

31.07.1920

19.11.2000

Data urodzenia:

21.12.1910

31.07.1920

Data śmierci:

13.10.1993

19.11.2000

Status:
Pochowany:

Neugebauer Maria

02.01.1929

08.04.2000

Neugebauer Augustyn

08.02.1928

25.09.2000

Data urodzenia:

02.01.1929

08.02.1928

Data śmierci:

08.04.2000

25.09.2000

Status:
Pochowany:

Szymura Ludwik

24.02.1904

29.07.1968

Szymura Zofia

19.09.1909

07.08.2000

Data urodzenia:

24.02.1904

19.09.1909

Data śmierci:

29.07.1968

07.08.2000

Status: