Aktualizacja danych grobu: Teresa Mucha, Józef Kuligowski, Rozalia Kuligowska,

Lokalizacja grobu: A / 1 / 15

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*