Ś.P. Walenty Grygiel

Data śmierci: 27.01.1946

Data urodzin: 16.02.1868

Ś.P. Zofia Ochman

Data śmierci: 30.04.2000

Data urodzin: 06.05.1912

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 33 874 60 27